Friday, January 24, 2014

Kabhi Kabhi sochta ho

Kabhi Kabhi sochta ho

Mere Nabi ki muahabbat Kaisi hogi

Jis Ki tareef Quran Khod Karta hai

Woh Hasti Kesi Hogi

Jis ko mil jaye Nabi Ki muhabbat

Us ki azmat o shaan kaisi hogi
Kabhi Kabhi sochta ho

No comments:

Post a Comment

Share your thoughts with me