Bara kahthin ha rahsata jo ah sahko to sath do

Bara kahthin ha rahsata jo ah sahko to sath do
Bara kahthin ha rahsata jo ah sahko to sath do

ye zindagey ka fahsela meta sako to sath do


Buth fahrabe kahoe ge buth setam uthoyo ge

Ye umerbhar ka sath ha neba sahko to sath do

Hazaron imtehan aur hazaron ahzemahishen


Hazar dukh hazar ghum uta sako to sath do

ye zindage yahayn khusi ghummo ke sath sath ha Rula sahko to sath do

hansa sahko to sath do.
Bara kahthin ha rahsata jo ah sahko to sath do

LihatTutupKomentar