Hai Ghom Yaha By Jaun - در ہے گُم یہاں

Hai Ghom Yaha By Jaun - در ہے گُم یہاں

پہنائی کا مکان ہے اور در ہے گُم یہاں 


Hai Ghom Yaha By Jaun - در ہے گُم یہاںراہ گریز پائی صر صر ہے گُم یہاں 


وسعت کہاں کہ سمت وجہت پرورش کریں 

بالیں کہاں سے لائیں کہ بستر گُم یہاں 

ہے ذات کا زخم کہ جس کا شگافِ رنگ 

سینے سے دل تلک ہے پہ خنجر ہے گُم یہاں 

بس طور کچھ نہ پوچھ میری بود و باش کا 

دیوار و در ہیں جیب میں اور گھر ہے گُم یہاں 

بیرون ذات کیسے ہے صد ماجرا فروش 

وہ اندرونِ ذات جو اندر ہے گُم یہاں 

کس شاہراہ پر ہوں رواں میں بہ صد شتاب 

اندازِ پا درست ہے اور سر ہے گُم یہاں 

ہیں صفحۂ وجود پہ سطریں کھینچی ہوئی 

دیوار پڑھ رہا ہوں مگر در ہے گُم یہاں

Check this out


pahnai ka makaan hai aur Dur hai gum yahan
raah guraiz payi sr sr hai gum yahan

wusat kahan ke simt وجہت parwarish karenbalen kahan se layn ke bistar gum yahanhai zaat ka zakham ke jis ka shagaaf rangseenay se dil talak hai pay khanjar hai gum yahanbas tor kuch nah pooch meri bood o baash kadeewar o Dur hain jaib mein aur ghar hai gum yahanberon zaat kaisay hai sad maajra faroshwoh andronِ zaat jo andar hai gum yahankis shahrah par hon rawan mein bah sad Shatabandazِ pa durust hai aur sir hai gum yahanhain صفحۂ wujood pay strin khenchi huideewar parh raha hon magar Dur hai gum yahan

LihatTutupKomentar